Avustukset

Sokeain Ystävät ry voi myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %.

Mahdolliset lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella.

Sokeain Ystävät ry voi myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Vasemmalta valikosta löytyy runsaasti lisätietoa ja ohjeita.

 

Olethan tutustunut myös NKL:n  Apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen - oppaaseen.

Näkövammaisen palveluopas 2018 antaa perustietoa Suomen lakiin perustuvasta sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.

Palveluopas 2018, Apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen, NKL