Avustusten kohteita

Näkövammainen yksityishenkilö voi kijrallisesti hakea avustusta alla mainittuihin tarkoituksiin.

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. tekee myönteisen tai kielteisen avustuspäätöksen hakemuskokonaisuuden perusteella, säätiön linjausten mukaisesti. Hakemuksessa tulee esittää hakijan kokonaistilanne ja taloudellinen tilanne. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Joihinkin kohteisiin avustusta ei myönnetä lainkaan ja ne on listattu sivun lopussa.

Taloudellinen tilanne

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustuksia yksityishenkilöille maksuvaikeuksissa, vaikeissa taloudellisissa tilanteissa ja suoranaisessa taloudellisessa hädässä.

Haettaessa avustusta taloudelliseen tilanteeseen, tulee toimeentulotukipäätös liittää hakemukseen.

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustusta silloin, kun avustuksen on mahdollista ratkaista tilanne. Ylivelkaantumistilanteissa tai holtittoman rahankäytön ollessa kyseessä edellytämme yhteiskunnan ja viranomaisten pidempiaikaisia tukitoimenpiteitä.

Haettaessa avustusta terveydenhuoltokuluihin tulee hakijan olla itse ottanut selvää onko Asiakasmaksulain mukainen maksukatto terveydenhuoltomenoissa hakijan kohdalla täyttymässä vai täyttynyt ja seurattava itse maksukaton täyttymistä. Maksukaton täyttyminen huomioidaan haettaessa avustusta Sokeain Ystäviltä terveydenhuoltomenoihin.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2016 maksukatto on 691 euroa.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukaton täytyttyä

 •     Asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 •     lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu (2016).

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 •     Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
 •     Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.

Opinnot

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustusta opinnoista aiheutuviin erityisiin kustannuksiin.

Tämän tuen myöntäminen voi pienentää samalle henkilölle valmistumisesta myönnettävää kannustusapurahaa.

Opinnoista valmistuminen

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi palkita valmistuvat opiskelijat kannustusapurahalla. Kannustusapurahaa voivat hakea loppututkinnon integroidusti suorittaneet (ei erityisoppilaitoksesta valmistuneet).

Kannustusapurahan maksimimäärä voidaan myöntää henkilölle, joka on menestynyt opinnoissa ja jonka taloudellinen tilanne on heikko. Hakemus löytyy kotisivuiltamme ja toivomme että hakijat käyttävät sähköistä hakemuslomaketta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tutkintotodistus perusliitteiden lisäksi.

Kannustusapurahojen maksimisuuruudet ovat seuraavat:

 • ylioppilas, ammatti- ja erikoisammattitutkinto 500 €
 • muut tutkinnot harkinnanvaraisesti 250 - 500 €
 • muut stipendit erityisen ansioituneista opinnoista  200 - 250 €
 • ammatillinen perustutkinto 500 €
 • alempi ammattikorkeakoulututkinto 750 €
 • alempi korkeakoulututkinto 750 €
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto 250 € (1000 €)
 • ylempi korkeakoulututkinto 250 € (1000 €)
 • lisensiaatintutkinto 750 €
 • tohtorintutkinto 250 € (1000 €)

Avioliittoon vihityt

Sokeain Ystävät De Blindas Vänner sr. voi myöntää kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille. Lahja myönnetään hakemuksesta. Lahja on 1500 euroa, jos perheessä on yksi näkövammainen. Molempien puolisoiden ollessa näkövammaisia on lahja yhteensä 2000 euroa (1000 euroa/hlö). Tällä hetkellä kodinperustamislahja voidaan myöntää sekä kristilliseen että siviiliavioliittoon vihityille näkövammaisille. Jos molemmat puolisot ovat näkövammaisia, molempien tulee täyttää oma hakemuslomake. Kodinperustamislahjaa tulee hakea vuoden sisällä vihkimisestä.

Hakemus löytyy kotisivuiltamme ja toivomme että hakijat käyttävät sähköistä hakemuslomaketta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava vihkitodistus ja perusliitteet.

Muuttoavustukset

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myöntää muutosta aiheutuviin erityisiin kustannuksiin avustusta taloudellisin perustein.

Laitehankinnat

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustuksia kodin välttämättömiin laitehankintoihin, siltä osin kun tukea ei saada Kelalta tai sosiaalitoimelta. Hakemukseen on liitettävä toimeentulotukipäätös.

Näkövammaistyön konferensseihin osallistuminen

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustusta rajoitetusti näkövammaistyön konferenssien ja koulutustilaisuuksien osallistumiskustannuksiin.

Hakijan tulee osoittaa, että osallistumiskulut eivät kuulu työnantajan tai muun edustettavan tahon vastuulle. Hakijan tulee osoittaa myös, että osallistuminen on perusteltua yksittäisten näkövammaisten tai laajemman näkövammaisryhmän saaman hyödyn kautta.

Asuinkunnan vammaispalvelujen tulee korvata avustajan kulut näkövammaisen osallistuessa koulutukseen tai konferenssiin.

Lomat

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. ei myönnä lomia tai virkistyslomia suoraan näkövammaisille heidän oman hakemuksensa perusteella. Ulkomaan loma- tai virkistysmatkoihin ei myönnetä avustuksia.

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. ja Kirkon Diakoniatoiminalla on sovittu yhteistyö syksystä 2020, jonka perusteella diakoniatyöntekijä voi hakevan toiminnan kautta hakea virkistysloman sitä tarvitsevalla näkövammaiselle.  Hakuprosessista sovitaan erikseen ja ilmoitetaan diakoniatyöntekijöille kun covid-19 aiheuttama pandemia selkiytyy. Lomaa ei myönnetä näkövammaisen omasta aloitteesta.

 

Käsityöntekijöiden myyjäisiin osallistuminen

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. voi myös tukea käsityöntekijöitä ammatissaan. Voimme tukea esimerkiksi myyntipöytien ja –paikkojen vuokria käsityöläisten osallistuessa joulumyyjäisiin.

Hakemus löytyy kotisivuiltamme ja toivomme että hakijat käyttävät sähköistä hakemuslomaketta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava näkövammaistodistus, verotustodistus ja myyntitapahtuman esite jossa on esitetty myös myyntipaikkojen hinnat.

Silmälääketieteellinen tutkimus

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. myöntää apurahoja silmälääketieteelliseen tutkimukseen, erityisesti nuorille tutkijoille. Apuraha on tavallisesti enintään 30 000 euroa, yhtenä summana tai jaettuna useammalle tutkijalle. Hakuaika on vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Avustusta ei kannata hakea

Avustuksia ei tällä hetkellä myönnetä lemmikkieläimiin ja niiden kuluihin, tietokoneisiin, matkapuhelimiin, taulutelevisioihin, lomamatkoihin tai asuntojen/talojen korjauksiin/peruskorjauksiin ja kodinkoneiden uusimiseen.

Säätiöiden hyvän hallintotavan mukaisesti samalla henkilölle voidaan pääsääntöisesti myöntää avustuksia/tukea korkeintaan kolmen (3) vuoden välein.

 

Yhdistykset ja muut oikeutoimikelpoiset yksiköt

Avustusta ei myönnetä näkövammaisyhdistysten varsinaiseen toimintaan eikä jäsenten vapaa-ajan toimintaan.

 


 

<< Takaisin Avustukset-sivulle