Ohjeita hakemiseen

Kuka voi hakea avustusta

Yksityisen näkövammaisen hakijan näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 50 %, mikä on mm. Näkövammaisten liitto ry:n edellyttämä näkövammaisuuden raja. Katso alla yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen hakijan mahdollisuukista hakea avustusta.

Miten avustusta haetaan

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella, jota löytyy kaksi versiota viereisestä valikosta. Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää netissä, tulostettavan lomakkeen voi täyttää tietokoneella tai käsin. Muulla tavalla tehtyjä hakemuksia emme käsittele. Nettisivuiltamme löytyy kattavat ohjeet hakemusten laatimiseksi. Mikäli tarvitsette apua hakemuksen laatimiseen, kääntykää oman avustajanne puoleen.

Käsittelemme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia, sillä ne nopeuttavat hakemuksen käsittelyä.

Hakemuslomakkeen täyttäminen

Selvitys haettavasta tuesta tulee esittää lyhyesti ja selkeästi. Selvitysosiossa tulee esittää hakijan kokonaistilanne ja taloudellinen tilanne. Selvitysosioon on mahdollista liittää tekstiä valmiista dokumentista copy paste -toiminnolla (kopiointi: tekstin maalaus ja Ctrl+c, liittäminen: Ctrl+v).

Hakijan tulee vastata hakemuslomakkeen jokaiseen kohtaan. Mahdollisten lisätietojen pyytäminen pidentää käsittelyaikaa, emmekä käsittele puutteellisiksi jääviä hakemuksia. Puhelinneuvontaa hakmuksen täyttämiseksi ei ole säätiöltä saatavilla.

Avustushakemuksen perusliitteet

Perusliitteinä tarvitaan todistukset näkövammasta, tuloista ja varallisuudesta.

Todistuksina toimivat:

  • Kopio näkövammaiskortista tai lääkärinlausunnosta. Näkövammasta aiheutuvan haitta-asteen tulee näkyä toimitettavassa todistuskopiossa. Hakijan näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 50 %, joka on mm. Näkövammaisten liitto ry:n edellyttämä näkövammaisuuden raja.
  • Kopio viimeisimmästä verotustodistuksesta ja verotuspäätöksestä. Verotustodistus 2018 ja verotuspäätös 2018 ovat saapuneet veroilmoituksen osana keväällä 2019. Myös puolison tai samassa taloudessa asuvan / asuvien vanhempien.

Liitteiden tulee olla kopioita, alkuperäisiä ei palauteta.

Hanki liitteet ennen kuin lähetät hakemuksen.

Liitteet tulee toimittaa joka tapauksessa samana päivänä kuin hakemus lähetetään.

Kodinperustamislahjaa tulee hakea vuoden sisällä vihkimisestä.

Kannustusapurahaa tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.

Avustushakemuksen muut liitteet

Muina liitteinä tarvitaan näyttöä haun kohteesta ja perusteista.

Haettaessa tukea erilaisiin projekteihin tai suurempiin henkilökohtaisiin kokonaisuuksiin, myös budjetti ja kustannuserittely tulee liittää hakemukseen.

Lausunnot ja suositukset avustushakemuksen liitteenä

Arvostamme näkövammaistyöntekijöiden, kuten kuntoutusohjaajan, diakonin, sosiaaliviranomaisen tai NKL:n ja Kuurosokeiden aluesihteerin lausuntoja. Ne helpottavat päätöksentekoa.

Suositus on avuksi erityisesti jos haun perusteista ei löydy muuta kirjallista näyttöä.

Haun kohteena ollessa kallis erikoisharrastus ( esimerkiksi ratsastusterapia ) täytyy hakijan toimittaa lääkärinlausunto, josta tulee selvitä harrastuksen terveydelliset hyödyt ja tarve hakijalle.

Liitteiden toimittaminen

Liitteet on toimitettava aina samana päivänä kuin varsinainen hakemus jätetään, vaikka avustusta olisi haettu aiemmin tai samoilla liitteillä. Tietoturvasyistä liitteet tuhotaan määräajoin. Liitteitä voi toimittaa postitse tai sähköpostitse.

Allekirjoitukset

Hakijan tulee allekirjoituksellaan todistaa hakemuksessa antamansa tiedot todenmukaisiksi. Nettilomaketta käytettäessä hakijan allekirjoitus on lisättävä liitteisiin. Jos hakemus on tehty sähköisesti ja liitteitä toimitetaan sähköpostilla, allekirjoitus tulee olla skannatuissa liitteissä.

Jos lausuntoja toimitetaan sähköpostilla, allekirjoitus tulee olla skannatussa liitteessä tai lausunto tulee lähettää laatijan omannimisestä sähköpostista.

Yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yksiköt

Sokeain Ystävät ry voi myöntää tukea näkövammaistyötä tekeville henkilöille ja näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Emme myönnä avustuksia yhdistysten varsinaiseen toimintaan.

Jos yhdistys tekee hakemuksen, sitä varten on täytettävä hakemuslomake. Henkilötunnuksen tilalle kirjataan Y-tunnus ja yhdistyksen nimi muotoillaan vapaamuotoisesti etu- ja sukunimien kohdalle. Henkilökohtaiset tiedot voi jättää huomiotta.

Avustushakemuksen ja liitteiden lähetys

Avustushakemus lähetetään
ensisijaisesti kotisivujemme kautta suoraan avustusjärjestelmään tai
• postitse

Liitteet tulee lähettää samana päivänä kuin hakemus on tehty.
• skannattuna sähköpostilla osoitteeseen info(a)syry.fi tai
• postitse

Osoitteet
 
Sokeain Ystävät rs
Avustukset ja apurahat
Petaksentie 2-4
00630 Helsinki
 
www.syry.fi
info(a)syry.fi
<< Takaisin Avustukset-sivulle