Järjestyssäännöt

Sen lisäksi mitä lait, asetukset ja vuokrasopimukset ohjaavat, asumisviihtyisyyden turvaamiseksi on laadittu talokohtaiset järjestyssäännöt. Asukkaiden on tutustuttava toimitettuun materiaaliin ja huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat annettuja ohjeita ja talon järjestyssääntöjä.

1 § Ulko-ovet pidetään lukittuina ympäri vuorokauden. Niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Ovien avauksesta huoltoyhtiö perii kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen korvauksen.

2 § Pengertalossa on hiljaisuus klo 22-7. Huoneistossa (ja kiinteistön alueella) ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti on vältettävä häiriötä klo 22-7 välisenä aikana. Perhe- tai muista juhlista, jotka jatkuvat 22 jälkeen, tulee ilmoittaa naapureille. Myös vieraiden toiminta on asukkaan vastuulla. Melua aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja työt on pyrittävä suorittamaan ennen klo 21. Suihkun käytöstä tai veden laskemisesta yöllä ei saa aiheutua häiriöitä naapureille.

3 § Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoista havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Mikäli viemäreiden avaaminen joudutaan suorittamaan asukkaan tuottamuksesta, kustannukset veloitetaan vuokralaiselta. Pidä kodinkoneista hyvää huolta, jotta käyttöikä ei tarpeettomasti lyhene ja säilytä koneiden ja laitteiden opaskirjat huoneistossa.

4 § Roskat viedään pihalla oleviin jätesäiliöihin jätepusseihin tiiviisti pakattuina ja biojäte eriteltyinä. Pussit painetaan huolellisesti säiliöihin, niitä ei saa jättää maahan. Jätepaperi ja lasi eritellään joko talo- tai aluekohtaisiin keräyspisteisiin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta asukkaiden on huolehdittava itse, kuten myös ympäristölle haitallisten jätteiden viemisestä jäteviranomaisten niille varaamille keräyspisteille.

5 § Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu tähän tarkoitukseen sisäpihalla varatuilla telineillä ma – pe klo 8-18 välisenä aikana. Pito- ja liinavaatteiden puistelu sekä tuulettaminen on sallittu porraskäytävien parvekkeilla samoina aikoina.

6 § Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet sekä opaskoirat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita ja talossa luvallisissa asioissa liikkuvia. Lemmikkieläimen omistaja vastaa itse eläintensä aiheuttamien jätösten siistimisestä, ja mikäli hän ei sitä tee huoltoyhtiöllä on oikeus periä siitä korvaus. Opaskoiria koskevat omat sääntönsä, mutta niidenkään mukaan sisäpihan käyttäminen ulkoiluttamiseen ei ole sallittu.

7 § Polkupyörille, kelkoille ja suksille on varattu omat tilat asuntojen varastoissa tai talon yhteisissä varastoissa. Kesäaikaan polkupyörät voidaan säilyttää pihalle asetetuissa polkupyörätelineissä. Kausitavaroita on ensisijaisesti pyrittävä säilyttämään omassa häkkikomerossa.

8 § Pysäköintialueella on moottoriajoneuvoilla pysäköinti sallittu vain merkityillä paikoilla paikan vuokranneille, huoneistossa asuvalle tai toimivalle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Paikkojen vuokraamisesta huolehtii isännöitsijä. Autolla saa ajaa sisäpihalle lyhytaikaista tavaran purkamista tai pakkaamista varten. Ajo sisäpihan yläpihalle on kuitenkin ehdottomasti kielletty painorajoitusten takia.

9 § Tupakointi on asukkaille ja vieraille sallittu ainoastaan sisäpihalla siihen merkityllä paikalla, jossa on asianmukainen tuhkakuppi. Kaikkialla muualla kiinteistössä ja 10 m lähempänä rakennusta tupakointi on kielletty, jotta tupakansavu ei kulkeudu koneellisen ilmanvaihdon kautta huoneistoihin asukkaiden haitaksi.

10 § Jos poistut huoneistosta kolme päivää pidemmäksi ajaksi, tee siitä ilmoitus huoltoyhtiölle sähköpostitse tai tekstiviestillä tulipalovaaran, lämpö-, vesi-, tai sähköjohtojen hoidon takia. Yhtiön hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava huoltoyhtiöön. Varmista myös, että isännöitsijä ja huoltoyhtiö tietävät sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY KOKO KIINTEISTÖSSÄ PAITSI TUPAKOINNILLE ERIKSEEN VARATULLA PAIKALLA SISÄPIHALLA.

Voit aina esittää omia ajatuksiasi asuinviihtyvyyden tai taloudellisuuden lisäämiseksi kirjoittamalla palautelaatikkoon, joka sijaitsee pesutuvan/saunan eteistilassa tai ottamalla yhteyttä asukastoimikuntaan.

HELSINGIN SOKEAINTALO-SÄÄTIÖ

<< Takaisin Helsingin Sokeaintalo-Säätiö-sivulle