Harrastetila Klitsun ohjeistus

  • Pengertalon asukkaat saavat vapaamuotoisesti klo 7-22 välisenä aikana oleskella Klitsussa, talon järjestyssääntöjen puitteissa, esimerkiksi TV:n katselun tai oman työn merkeissä.
  • Klitsu on asukastoimikunnan käytössä sen järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa.
  • Pienryhmät voivat käyttää Klitsua kokoustilana kuitenkin niin, ettei se estä muiden asukkaiden tilan käyttöä.
  • Klitsussa ei saa käyttää päihteitä eikä siellä saa olla päihtyneenä.
  • Klitsua ei varata yksityistilaisuuksiin tai juhliin riippumatta siitä, onko asukastoimikunnan jäsen läsnä tilaisuudessa vai ei.
  • Yksityistilaisuuksia, ryhmien kokouksia ja juhlia varten suositellaan esim. Pengersalin vuokraamista tai ne voi pitää kotona.
  • Alaikäiset voivat oleskella Klitsussa huoltajiensa valvonnassa ja ohjauksessa.
<< Takaisin Yhteiset tilat ja palvelut-sivulle