Linkit


Näkövammaisten liitto ry

Näkövammaisten liitto on näkövammaisyhdistysten keskusjärjestö.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat
Näkövammaisten liiton asiantuntijaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa näkövammaisten tukien piiriin. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat näkövammaisten sosiaaliturvan ja palveluiden asiantuntijoita ja auttavat, vaikka asiakas ei olisikaan näkövammaisyhdistyksen jäsen.

Alueyhdistykset
Näkövammaisten liiton toiminta jakautuu 14 alueelliseen näkövammaisyhdistykseen. Yhdistysten tehtävänä on toimia alueellisina etujärjestöinä, asiantuntijoina näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, palvelujen tuottajina näkövammaisille sekä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäjinä.

Vapaaehtoistoiminta
Valtakunnallinen vapaaehtoistyö Näkövammaisten liitossa lukemisen ja avustamisen parissa.

Alueellinen vapaaehtoistyö
Alueellisesta vapaaehtoistyöstä kannattaa olla suoraan yhteydessä alueyhdistykseen.

Näkövammaisen palveluopas
Opas on apuna itsenäisessä palvelujen haussa.

Opaskoirakoulu
Opaskoirakoulu kasvattaa ja kouluttaa opaskoiria sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille.

Opaskoirayhdistys ry
Opaskoirayhdistys edistää opaskoira-asiaa ja toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä.

Opaskoirakoulu Viiksi
Opaskoirakoulu Viiksi tuottaa opaskoiria Suomen ja sen lähialueiden näkövammaisille.

Celia - Näkövammaisten kirjasto
Celia tarjoaa kirjallisuutta ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.

Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oma järjestö. Yhdistys valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
FSS är en organisation för och av de svenskspråkiga synskadade i Finland.

Svenska skolan för synskadade
SSS var en statlig specialskola i Helsingfors och ett center för lärande och kompetens och den enda synpedagogiska enheten för Svenskfinland. Skolan fyllde 150 år 2015.  Från 1.8.2015 övergick skolan helt i Valterinätverker av statliga specialskolor, och fortsätter verka som en integrerad del av Valteri. Svenska Skolan för Synskadade och Speres (Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurssentrum) bytte i samma veva namn till det gemensamma "Skilla."

Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipaikka
Keskuspuiston ammattiopisto on ORTON Invalidisäätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksenkehittämiskeskus. Arla Espoon Mäkkylässä on ollut näkövammaisten opetukseen erikoistunut ammattioppilaitos.

Jyväskylän Näkövammaisten Koulu
Jyväskylän näkövammaisten koulu oli aikoinaan suomenkielinen näkövammaopetusta tarjoava oppimis-, kehittämis- ja palvelukeskus. Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa hallinnollisesti ja toiminnallisesti Oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi.

Näkövammaiset lapset ry
Näkövammaiset lapset ry on valtakunnallinen näkövammaisten lasten vanhempainyhdistys. Se valvoo lasten ja heidän perheidensä etuja.

Sokeain lasten tuki ry
Yhdistys järjestää näkövammaisten lasten perheille lomamatkoja, luontolomia ja liikunta- tai kulttuuripainotteisia lomia Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Sokeain lasten Tukisäätiö
Sokeain lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja näkövammaisalan tutkimustoimintaan, opiskelustipendejä, avustuksia näkövammaisten lasten kuntoutus- ja harrastustoimintaan, perheiden lomakustannuksiin ja elinolosuhteiden parantamiseen.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry tukee näkövammaisten kulttuuriharrastusta, edistää kulttuuritapahtumien saavutettavuutta, järjestää kursseja ja tapahtumia, kouluttaa ja välittää kulttuuritapahtumien kuvailijoita ja julkaisee Kajastus-lehteä.

Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät, NÄKY ry
NÄKY järjestää taiteisiin ja kulttuuriin liittyvää toimintaa erityisesti näkövammaisille.

Retinitis-yhdistys ry
Retinitis-yhdistys valvoo perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa potevien etuja, edistää tutkimusta ja hoitoa sekä toimii näitä sairauksia potevien ja heidän läheistensä valtakunnallisena yhdyssiteenä.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
Näkövammaiset Käsityöntekijät  valvoo ja ajaa sokeain ja vaikeasti heikkonäköisten käsityöntekijöiden etua näkövammaisyhteisön sisällä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.