VUODEN NÄKÖVAMMAISTYÖNTEKIJÄ 2012
on Liisa Reinman, vapaaehtoisen lukupalvelun äiti

Vuoden näkövammaistyöntekijäksi on valittu vapaaehtoistyön koordinaattori Liisa Reinman, 64. Hänet tunnetaan Näkövammaisten Keskusliiton vapaaehtoisen lukupalvelun perustajana ja hän on ollut perustamassa myös Valikko-ryhmää ja Kansalaisareenaa.
Liisa Reinman on vapaaehtoistyön ja vertaistyön puolestapuhuja. Hänen uusin tunnuslauseensa on Työuralta Hyvinvointiuralle eli hän kannustaa ihmisiä etsiytymään vapaaehtoistyön ja vertaistyön pariin työuran jälkeen.
Sokeain Ystävät valitsi Vuoden näkövammaistyöntekijän viidennen kerran. Palkinto on 2500 euroa.

Sokeain Ystävät ry:n perustelut:

Yhdistyksemme on vuodesta 2008 palkinnut Vuoden näkövammaistyöntekijän.Vuoden 2012 näkövammaistyöntekijä on Liisa Reinman, NKL vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja Valikko-työryhmän käynnistäjä. Liisa Reinman vastaa työalasta, joka on merkityksellinen yksittäisen näkövammaisen hyvän elämän saavuttamisen kannalta. Hän vastaa toiminnasta, joka on hyvin lähellä Sokeain Ystävien perusarvoja, ja jota jopa vammaisjärjestöjen rahoittajatahot ovat alkaneet arvostaa, kun haetaan mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta ja tehokkuutta varojen käyttöön. Liisa Reinman edustaa työalaansa kunniakkaasti ja toimii suurella sydämellä työalaansa kehittäen ja näkövammaisten hyvinvointi mielessään. Hän on tehnyt ansiokkaasti yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja omalla toimillaan edesauttanut järjestöjen välistä yhteistyötä. Tätä kautta hän on saavuttanut arvostusta myös oman työalansa ulkopuolella.

Vuoden näkövammaistyöntekijä 2012 Liisa Reinman.

Kuvat: Juha Vääräkangas. Kuvat suurenevat tallennettaviksi klikkaamalla.

Liisa Reinmanin haastattelu

Teksti: Ali Kinnunen. Kuvia ja haastattelua saa vapaasti käyttää Sokeain Ystävien Näkövammaistyöntekijästä kertovissa uutisissa ja jutuissa.
 

<< Takaisin Julkaisuja-sivulle