De Blindas Vänner

De Blindas Vänner rf är den äldsta synskadeorganisationen i Finland och har sedan år 1887 verkat till förmån för de synskadade. Vi fungerar som en stiftelse och erbjuder ekonomiskt stöd till synsvaga och blinda privatpersoner.

 

Aktuellt och nyheter har vi tillsvidare enbart på finska.

Sokeain Ystävät ry