De Blindas Vänner

Stiftelsen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. fortsätter Sokeain Ystävät rf's över 135 åriga verksamhet. Sokeain Ystävät ry har i april 2019 donerat sin allmännyttiga verksamhet med därtill hörande egendom till stiftelsen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. Föreningen grundade stiftelsen för att trygga egendomens fortsatta använding till de finska synkadades och blindas väl.

 

De Blindas Vänner rf var den äldsta synskadeorganisationen i Finland och har sedan år 1887 verkat till förmån för de synskadade. Verksamhet fortsätter oavbrutet i stiftelsen  Sokeain Ystävät- De Blindas Vänner sr.'s regi sedan 2019.

 

Aktuellt och nyheter har vi tillsvidare enbart på finska.

Sokeain Ystävät ry