Förvaltning

Föreningens förvaltning sköts enligt de gängse principer som regleras av föreningslagen.

På årsmötet utvärderar medlemskåren föregående års verksamhet och bokslut. I samband med detta behandlas innevarande års verksamhetsplan och budget och man besluter om eventuella förskjutningar i verksamhetens tyngdpunkt.

Dessutom väljs föreningens styrelse under årsmötet och under år 2019 är följande invalda:

Ordinarie ledamöter
 
Mandatperiod
 
Pekka Arjasmaa
Vicehäradshövding
2017-2020
 
Katri Suhonen
PsD, diakon (YH)
2016-2019
 
Vesa Sinervä
TM
Jerker Hedman
Direktör, EM
2016-2019
Vice ordförande
Solveig Sjöstedt
Skolråd
2018-2021
 
Arja Kunnala
Sekreterare
2018-2021
 
Harriet Rydberg
Vicehäradshövdingt
2019-2022
 
Ture Tähtinen
DE, EBR
2019-2022
Ordförande
Suppleanter
 
Mandatperiod
 
Birger Backström
Bankdirektör
2017-2020
 
 
 
 
Marika Carlborg
Lärare
2019-2022
 
Seppo Schalin
 
2017-2020
 

 

Föreningens revisor
Rabbe Nevalainen, CGR
AltumAudit Oy Ab

Föreningens bokföring utförs av
Bokföringsbyrå Tärnan Ab

 

<< Tillbaka till De Blindas Vänner rf