Silmälääkärien rouvat

Silmälääkärien Rouvat ry:s, fritt översatt Ögonläkarnas fruar, verksamhet beslöts att avvecklas på föreningens möte 11.03.1995. Föreningen valde styrelsens långtida medlemmar Irma Lampisjärvi och Kaarina Antaa som utredningspersoner för att verkställa uppgiften. Tillgångarna överfördes enligt föreningens beslut till en fond inom för De Blindas Vänner.

Tillgångarna som då bestod av sex uthyrda enrumslägenheter i första hand i Berghäll samt en insättning (ungefär 87 000 euro) överfördes skuldfria till De Blindas Vänners fond. Ur fonden delas årligen ut olika bidrag speciellt till unga synskadade till användning för skolning och studier.

Lägenheterna hade inte grundrenoverats under årens lopp och de små lägenheternas administration visade sig vara arbetsdryg. Lägenheternas hyresintäkter var således relativt små, varav följde att föreningen på grund av det bestämde överföra egendomens tyngdpunkt från lägenheterna till aktie- och finansmarknadsinstrument. Vinsterna från dessa tillgångar används till de ovannämnda ändamålen enligt regler som gällde då Silmälääkärien Rouvat rf avecklades.

<< Tillbaka till De Blindas Vänner rf