Donationer

De Blindas Vänner mottar även testamenten och donationer för arbetet till förmån för de synskadade.

Testamentatorn eller donatorn kan enligt eget önskemål bestämma över hur medlen skall användas. Donatorn kan tex bestämma att medlen doneras til att användas till understöd för visst ändamål på basen av ansökning eller att det ur medlen årligen skall utdelas ett stipendium till person eller förening som speciellt utmärkt sig i något för donator viktigt ärende.

Tag gärna kontakt med föreningen i förhand beträffande dessa ärenden.