Onnela

Det kulturhistoriskt sett betydelsefulla Onnela samt rekreations- och kursgårdsverksamheten med tillhörande personalstyrka övergick den 1.4 2009 i De Blindas Vänners ägo. Verksamheten fortsätter under benämningen Onnela Värdshus Ab.

Onnela värdshus är beläget vid Tusbysjöns strand, en dryg timmes färdväg från Helsingfors. Onnela erbjuder omfattande mötes-, restaurang- och övernattningsutrymmen trivsamt och naturskönt beläget.

Onnela erbjuder alla kunder menypris för sina tjänster. För synskadade personer erbjuds en rabatt på tio procent för övernattning och uthyrning av utrymmen. Också synskadeorganisationer får en tioprocentig rabatt på utrymmeshyra och övernattning som bokats och utnyttjats under 2010. De Blindas Vänner r.f. ersätter de rabatter som erbjuds synskadade.

Onnelas hemsidor

Lomat Onnelassa

För diakonimedarbetare

<< Tillbaka till Fastigheter