Värdshus Onnela

Värdshus Onnela är beläget vid Tusbysjöns strand, en dryg timmes färdväg från Helsingfors. Onnela erbjuder omfattande mötes-, restaurang- och övernattningsutrymmen trivsamt och naturskönt beläget.

Onnela

Onnelas prissättning för synskadade
För synskadade personer och synskadeorganisationer erbjuds en rabatt på 20 procent för övernattning och uthyrning av utrymmen under juli månad.

Värdhus Onnela har listpris för alla sina tjänster. De Blindas Vänner rf ersätter de rabatter som erbjuds synskadade.

Historia
Många ord-, bild- och musikaliska konstnärer har verkat i Tusby Strandvägs konstnärskoloni. Onnela var ett framstående helpensionat vid Strandvägen där en av stamgästerna var vår nationalskald Eino Leino.

Vid sekelskiftet 1800-1900 upplevde Finland en nationalromantikens tidsera då konstnärerna sökte sig till landsbygdens stillhet. Poeten Eino Leino tillhörde Onnelas stamklientel precis som Uuno Kailas, Unto Karri och Einari Vuorela.

Efter sekelskiftet lockade kulturmiljön vid Strandvägen även till sig författare Juhani Aho, Eero Järnefelt, konstnär Pekka Halonen, poet J.H Erkko och tonsättarmästare Jean Sibelius. För den som önskar kulturella upplevelser har Strandvägen mycket att erbjuda.

Onnelas ägare
1905 J.S.B
1936 Paul Nikolajevitsch Schabelskis arvingar
1937 De Blindas förbund, senare Näkövammaisten Loma r.f.
1993 Synskadades Centralförbund r.f.
2009- De Blindas Vänner rf