Understöd

De Blindas Vänner  beviljar gåvor, understöd och stipendier till synskadade i Finland. Alla gåvor, understöd och stipendier beviljas på basis av en skriftlig ansökan.

Klassificeringen för en synskadad person innebär att synskadan är minst 50 %.

De Blindas Vänner kan bevilja understöd i begränsad utsträckning till finländska synskadeorganisationer eller sådana som är verksamma inom ett område som direkt gagnar synskadade personer i Finland.

I menyn till vänster finns ytterligare information och anvisningar.