Tietoa Sokeain Ystävien toiminnasta

Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. säätiö jatkaa Sokeain Ystävät ry'n toimintaa.

01.04.2019 Sokeain Ystävät ry lahjoitti yleishyödyllisen toimintansa siihen kuuluvine varoineen perustamalleen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr. säätiölle. Säätiö jatkaa keskeytyksettä Sokeain Ystävien yli 130 vuotista toimintaa. Yhdistys purettiin 3.11.2020.

 

Sokeain Ystävät ry oli vuonna 1887 suomalaisten näkövammaisten ihmisten hyväksi perustettu yhdistys. Elettiin Venäjän vallan aikaa ja Suomi oli suurruhtinaskunta. Yhdistys perustettiin Helsingin sokeainkoulun johtohenkilöiden aloitteesta ylläpitämään työkoteja koulunsa päättäneille sokeille miehille ja naisille. Paikalla olivat mm. Sokeainkoulun rehtori Hanna Ingman, senaattorin rouva Alexandra Mechelin ja lääninsihteeri T.L. Eck, joista tuli yhdistyksen sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Sokeain Ystävien perustamat ja rakentamat työkodit olivat perusta näkövammaisille tarjottavalle ammattikoulutukselle Suomessa. Työkodissa Eläintarhan huvila 7:ssä asuttiin ja opiskeltiin Sokeain Ystävien ylläpitämänä käsityöammatteja, hierontaa, konekirjoitusta ja atk:ta aina vuoteen 1972, kun Eläintarhan työkodista tuli valtion ylläpitämä ammattikoulu Arla.

Työkotien lisäksi Sokeain Ystävät tuki monin tavoin Kirjoja Sokeille -yhdistyksen toimintaa. Suomen ensimmäiset pistekirjapainot toimivat aluksi Sokeain Ystävien tuella. Yhdistyksen perustamassa sokeainkodissa aloitti toimintansa myös Suomen ensimmäinen sokeainkirjasto.

Sokeain Ystävät ry toimi valtakunnallisesti.

Yhdistyksen toiminta muuttui runsaasti vuosina 2008-2009. Yhdistys otti hoitaakseen taloudellisiin haasteisiin joutuneen Helsingin Sokeaintalo-Säätiön tämän ollessa omistamansa kiinteistön peruskorjausremontin edessä. Sokeain Ystväien johdolla Helsingin Sokeaintalo-Säätiön rakennus peruskorjattiin näkövammaisille sopivaksi ja se jatkaa asuntojen tarjoamista näkövammaisille, niin kuin se on tehnyt yli 90 vuotta. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry irtisanoi näkövammaisten arvostaman Pengersalin sekä sen vieressä toimineen Pengertuvan vuokrasopimuksen loppuvaksi 31.8.2020 ilman etukäteisneuvotteluja. Näins päättyi säätiön ja HUN:in monikymmenvuotinen yhteistyö säätiön omistamassa Pengertalossa. Tulevaisuus näyttää millaisia vaikutuksia tällä on säätiön toimintaan ja hallinnointiin.

Sokeain Ystävät ry hankki myös  näkövammaisyhteisölle historiallisen arvokkaan Loma- ja kurssikeskus Onnelan, jonka Näkövammaisten Keskusliitto oli ollut myymässä näkövammaiskentän ulkopuoliselle taholle.

Yhdistys luovutti yleishyödyllisen toimintansa siihen liittyvine varallisuuksineen perustamalleen säätiölle Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle huhtikuussa 2019.

Onnelan kiinteistö siirtyi 1.1.2020 Krapihovi Oy:n hallintaan, joka jatkaa kiinteistöllä majoitus- ja ravintolatoimintaa. Sokeain Ystävien rahoittamien virkistyslomien järjestäminen loppui vuoteen 2019 jatkuttuaan 10 vuoden ajan vuodesta 2009. Tänä aikana lähes 2000 viristyslomaviikkoa tarjottiin näkövammaisille.

Sokeain Ystävät sr. luopui 30.9.2020 omistamistaan AsOy Kapteeninkatu 11 asuin- ja liikehuoneistoistaan omaisuuden uudelleenjärjestelyjen takia.