5.3.2015 Sokeain Ystäviltä ratkaisuehdotus näkövammaisten käsityön organisointiin

Sokeva-Käsityön toiminnan loppumisesta on viestitetty aktiivisesti mediassa. Julkisuuteen on annettu tietoa, jonka tarkoitusperästä saati oikeellisuudesta ei ole selvyyttä. Näkövammaiset käsityöntekijät on jätetty yksin tuskansa kanssa, uskotellen ettei heille enää toimiteta raaka-ainetta tai muuta tavaraa. Sokeain Ystävät ry on ilmoittanut Käsityökeskuksessaan työskentelevälle 12 näkövammaiselle käsityöntekijälle, että materiaalia voi tilata Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Annansilmät-Aitasta ja että toimitukset jatkuvat normaalisti.

Sokeain Ystävät ry:n toimitusjohtaja, Näkövammaisten Keskusliiton liittovaltuuston jäsen, Ture Tähtinen on tänään toimittanut Näkövammaisten Keskusliiton hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ehdotuksen siitä, miten näkövammaisten käsityötoiminnan edellyttämää materiaalitoimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä, hyödyntäen nykyisiä näkövammaisten itsensä ylläpitämiä rakenteita.

Ehdotuksen rakenne on seuraava:

Annansilmät-Aitta alkaa toimittaa raaka-ainetta ympäri Suomen kaikille näkövammaisille käsityöntekijöille. Annansilmät-Aitalle palautetaan sen rooli valtakunnallisena materiaalin toimittajana.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry ottaa jälleen hoitaakseen näkövammaisten koulutus- ja opastustehtävät, tukien alueellisia käsityökerhoja niiden toiminnassa.

Alueyhdistykset liittävät käsityökerhot normaaliin toimintaansa välineenä, jolla ylläpidetään näkövammaisten toimintakykyä ja estetään syrjäytymistä.

Avustusmahdollisuuksista on keskusteltu RAY:n edustajien kanssa ja keskusteluissa on todettu, että esitetyssä muodossaan toiminta vaikuttaa sopivan hyvin RAY:n avustuslinjauksiin.

Sokeain Ystävät toivoo, että Näkövammaisten Keskusliitto ratkaisisi näkövammaisten käsityötoiminnan tulevaisuuden yhteistyössä jo olemassa olevien näkövammaisyhteisöjen kanssa, ilman tarpeettomia keskeytyksiä. Sokeain Ystävät toivoo NKL:n antavan näkövammaisten olemassa olevalle omaehtoiselle toiminnalle sille kuuluvan arvon.

17.3.2015 Näkövammaisten käsityötoiminnan jatkamiseen löydettiin ratkaisu

<< Takaisin Uutiset-sivulle