17.3.2015 Nä­kö­vam­mais­ten kä­si­työ­toi­min­nan jat­ka­mi­seen löy­det­tiin rat­kai­su

Näkövammaisten Keskusliiton tiedote:

Näkövammaisten valtakunnallinen käsityötoiminta jatkuu, mutta toiminta organisoidaan uudelleen. Annansilmät-Aitta ottaa Sokeva-Käsityön maanlaajuisen materiaalitoiminnan toistaiseksi hoitaakseen. Materiaalitoimitukset näkövammaisille käsityöntekijöille jatkuvat.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry alkaa kouluttaa käsityöntekijöitä ja hoitaa yhteyksiä alueellisiin yhdyshenkilöihin. Suunnitelmana on, että Näkövammaisten Keskusliiton alueyhdistykset huolehtisivat paikallisten käsityökerhojen toiminnasta ja rahoituksen hakemisesta.

Sokeva-Käsityön RAY-avustus loppui viime vuonna. Tämän vuoksi käynnistetyt yt-neuvottelut päättyivät 10.3.2015, ja Näkövammaisten Keskusliiton hallitus päätti irtisanoa Sokeva-Käsityön kahdeksan työntekijän työsuhteet.

Uudenlainen toiminta edellyttää vuoden 2015 aikana Näkövammaisten Keskusliitolta rahoituspanostusta. Liitto kohdistaa loppuvuoden aikana materiaalivälitykseen ja neuvontaan kolme henkilötyövuotta. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea tarvitaan käsityötoimintaan tulevaisuudessakin. RAY-avustusta kanavoidaan muun muassa alueellisten käsityökerhojen järjestämiseen alueyhdistysten kautta.

Käytännön asioista, kuten esimerkiksi materiaalien tilauksista ja yhteyshenkilöistä, tiedotetaan, kun yksityiskohdista on päätetty.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n omistama Annansilmät-Aitta myy näkövammaisten valmistamia tuotteita kuluttajille ja yrityksille. Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on vuonna 1927 perustettu Näkövammaisten Keskusliiton valtakunnallinen toimialayhdistys.

Neuvotteluihin osallistuivat RAY, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, Sokeain Ystävät ry, Näkövammaiset Käsityöntekijät ry sekä Näkövammaisten Keskusliitto.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
Näkövammaisten Keskusliitto ry
040 900 4875

<< Takaisin Uutiset-sivulle