Uusi tietoturva-asetus toukokuussa 2018

TIEDOTE / INFO

29.3.2018


Sokeain Ystävien jatkuvat päätoimintaperiaatteet koskien toukokuussa 2018 uutta sovellettavaksi tulevaa yleisestä tietosuoja-asetusta.

 

Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja on käsiteltävä ennalta määrätyn käyttötarkoituksen mukaisesti.


Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä sekä asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa tietojen käsittelytarkoituksiin.


Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten ja tietoja käsitellään tietoturvallisella tavalla.

 

 

<< Takaisin Uutiset-sivulle