Vuoden 2017 Silmälääketieteen apurahan saajan Alexandra Mikhailovan kuulumiset

Tiedote 30.8.2017

Alexandra Mikhailova
Filosofian tohtori, tutkija

"Sokeain Ystävät ry myönsi silmälääketieteen 15 000 euron apurahan tutkimukseeni ”Suomalainen näkövammaisuus: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannukset”. Kyseessä on vuonna 2016 käynnistetty Näkövammaisten liiton, Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on kartoittaa ja määritellä näkövammaisuudesta ja sokeudesta aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia. Olen aloittanut tämän projektin tutkimalla näkökyvyn yhteyttä elämänlaatuun THL:n toteuttamien valtakunnallisten väestötutkimusten (Terveys 2000 ja 2011) avulla. Mitattu kauko- ja lähinäkö näyttävät olevan vahvasti yhteydessä elämänlaatuun. Varsinkin tavanomaiset toiminnot ja itsestä huolehtiminen vaikeutuvat näkökyvyn heikentyessä. Lisäksi elämänlaatu huononi eniten tutkimushenkilöillä, joiden näkökyky heikkeni merkitsevästi 11 vuoden aikana. Tämä viittaa siihen, että näkökyvyn heikentyminen vaikuttaa elämänlaatuun voimakkaammin kuin pelkkä ikääntyminen. Näin ollen näkökyvyn ylläpito mahdollisimman aikaisen diagnosoinnin ja hoidon avulla voisi auttaa ylläpitämään myös elämänlaatua. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa aion keskittyä terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja siitä aiheutuviin kustannuksiin."

Alexandra Mikhailova

<< Takaisin Uutiset-sivulle